ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
Focus On Health 
 

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα

τηλ.: (+30) 6979800097